REVIVO

Ohranjanje narave je način življenja!

V Zavodu REVIVO se ukvarjamo z raziskovanjem in ohranjanjem rib in vodnih ekosistemov -
tekočih in stoječih celinskih voda ter morja.


Logotip
Ocena ekološkega stanja na Pšati

Prva delavnica za nami !

Zelo zanimiva in poučna delavnica - so bili glavni vtisi iz nedeljske delavnice, prve v okviru projekta EVREKA. 😊 Toliko zanimivosti vsekakor ni pričakoval noben udeleženec. 🕵️‍♀️🐛🐟...kot tudi ne treh 50 ribiških cm velikih klenov...

Preberi več

Acipenser ruthenus

Štart projekta MEASURES

Z veseljem vam na Dan reke Donave 🛶 sporočamo, da smo pričeli z delom na mednarodnem projketu MEASURES, ki bo poskrbel za boljše upravljanje in revitalizacijo ekoloških koridorjev za vse migratorne vrste rib na tej čudoviti evropski reki.

MEASURES

Narava za vodo

V sklopu aktivnosti projekta EVREKA na letošnji Svetovni dan voda, ki ga obeležujemo 22. marca, predstavljamo animacijo "Nov način upravljanja z vodami".

Animacija je namenjena ozaveščanju širše javnosti o novih pristopih upravljanja z našimi vodnimi telesi, ki sočasno izboljšujejo poplavno varnost in vračajo elemente narave v urbana in semi-urbana okolja. Tako imenovane na naravi temelječe rešitve se v svetu uporabljajo že vrsto let in v projektih renaturacije vračajo rekam in potokom nekdanjo naravno lepoto in biotsko pestrost. S to animacijo želimo spodbuditi uporabo teh pristopov tudi v Sloveniji.

Več


O nas

Smo mlada, neprofitna, nevladna organizacija, ustanovljena novembra 2015.

V njej delamo mladi, inovativni in izkušeni strokovnjaki.

Naša želja je sodelovati pri ohranjanju narave in spodbujati k prehodu v vzdržno in trajnostno upravljanje z njo.

Naš cilj je doseči spremembo v zavesti ljudi, da narava ni objekt našega izkoriščanja, temveč vrednota, ki nam omogoča preživetje. Zato moramo naravi znati prisluhniti in jo skrbno varovati.

Naša vizija je svet, v katerem bodo ljudje na vsakem koraku razumeli svoj vpliv na naravo, jo zato spoštovali in njene usluge izkoriščali trajnostno in po načelu vzdržnosti.

Blaž Cokan

Blaž Cokan, univ.dipl.geog.

Blaž je soustanovitelj in izvršni direktor, ki z veliko mero znanja in iznajdljivosti zagotavlja pogoje za izvedbo projektov, ki si jih Polona zamisli.


Izvršni direktor
Polona Pengal

dr.Polona Pengal, univ.dipl.biol.

Polona je soustanoviteljica Zavoda REVIVO in idejni vodja projektov, ki v vsaki stvari vidi priložnost za raziskovanje in izboljšave.


Vodja projektov
Elena Štendler

Elena Štendler, univ.dipl. biol.

Trenutno še kot prostovoljka, Elena prijavlja projekt naravovarstvenega izobraževanja, saj ima kar nekaj izkušenj z otroki.


Učiteljica
Eva Horvat

Eva Horvat, mag. ekol. biod.

Eva, naša najnovejša sodelavka, je samostojna in radovedna raziskovalka, s širokim naborom bioloških in ekoloških znanj in izkušenj.


Raziskovalka

Projekti

Od sodelovanja na javnih naravovarstvenih dogodkih in udeležbe na znanstvenih konferencah preko sestankovanja, sodelovanja in vodenja projektov, pa do izvajanja terenskih meritev in vzorčenj -
kljub mladosti in maloštevilčnosti delujemo prav na vseh področjih ohranjanja narave.
Projekte in naloge izvajamo tako na lokalni ravni kot v tujini, saj verjamemo v slogan:
"Razmišljaj globalno, deluj lokalno".

Zaključeni projekti

Zaključeni projekti

V dveh letih od ustanovitve Zavoda REVIVO, smo izvedli in sodelovali na večjem številu naravovarstvenih aktivnosti, ki jih predstavljamo v nadaljevanju.

Odlov tujerodnih vrst - Tivoli

V tednu med 3. in 7. aprilom 2017 smo po naročilu MOLa ter v sodelovanju z ZRSVN Ljubljana in RD Barje izvedli prvi elektroizlov tujerodnih vrst rib iz ljubljanskega mestnega ribnika Tivoli. Sočasno smo ob ribniku postavili stojnico, s pomočjo katere smo mimoidoče in obiskovalce ozaveščali o problematiki vnosa tujerodnih vrst v naravne ekosisteme.


Več


Monitoring rib v ribniku Bobovek

Julija 2017 smo po naročilu ZRSVN Kranj izvedli monitoring in inventarizacijo rib v ribniku Bobovek pri Kranju. Na podlagi stanja ribje združbe sm oocenili stanje ekosistema ribnikov in predlagali ukrepe za izboljšanje, ki bodo zagotovili ustrezne življenjske razmere za vse vodne organizme.


Poročilo


Natura v 24 urah

V petek 19. maja 2017 smo se na Zavodu REVIVO udeležili Bioblitz dogodka na območju doline Draga pri Igu - Natura v 24 urah. Z uporabo metode elektro ribolova smo izvedli popis ribjih vrst, ki naseljujejo vodotoke vzorčnega območja.


Več


BioBlitz Veržej

Junija 2017 smo se tudi prvič udeležili BioBlitz dogodka »24 ur z reko Muro«, ki ga vsako leto organizira ZRSVN Maribor. Na dogodku so Blaž Cokan, Luka Mrzelj in Elena Štendler izvedli tri aktivnosti, s katerimi so obiskovalcem približali bogat ribji svet reke Mure ter pomen ohranjanja narave.


Poročilo


Sodelujte

Lahko se nam pridružite na terenu kot prostovoljci ali pa nam s finančno podporo omogočite izvajanje številnih aktivnosti ohranjanja in varovanja narave, ki jih izvajamo.

potocna postrv - Salmo trutta

Pomagajte naravi !

Ohranjanje narave ni naloga ali storitev, ki jo izvajajo za to usposobljeni strokovnjaki, ampak je način življenja. Ljudje na vsakem koraku na različne načine in v različni meri posegamo v naravo, a se prepogosto ne zavedamo niti kratkoročnih, kaj šele dolgoročnih učinkov svojih dejanj. Naravi lahko v veliki meri pomagamo že z izbiro načina izvajanja vsakodnevnih aktivnosti, pri katerih pomislimo tudi na njihov vpliv na naravo!

Kot nevladna organizacija so naše aktivnosti v veliki meri odvisne od podpore ljudi, ki jim ni vseeno za naravo. Pomagate nam lahko s prostovoljnim delom, donacijami, razširjanjem informacij,...

Želim pomagati.
Storitve

Storitve

Ker se v Zavodu Revivo zavedamo kompleksnosti problematike oživljanja narave, svoje aktivnosti usmerjamo v 3 glavne vidike njenega ohranjanja, ki skupaj vodijo do cilja - sožitja vseh oblik življenja:

  • Z raziskavami rib in vodnih ekosistemov zagotavljamo nujno potrebna znanstvena izhodišča za načrtovanje renaturacijskih posegov.
  • Z izobraževanjem in ozaveščanjem javnosti in stroke spodbujamo spremembo v odnosu ljudi do narave in usklajujemo potrebe ljudi in narave.
  • Z izvajanjem renaturacijskih ukrepov zagotovimo ohranitev narave in s tem življenja, kar predstavlja zadnji korak v procesu oživljanja narave.
Pregled storitev

Kontakt

Na nas se lahko obrnete preko navadne ali elektronske pošte, telefona ali pa izpolnite spodnji obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Zavod za ihtiološke in ekološke raziskave
Šmartno 172
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Slovenija

Zavod za ihtiološke in ekološke raziskave
Poslovna enota Ljubljana
Staretova ulica 1
1233 Dob
Slovenija

Tel.: 040 473 597
email: revivo@ozivimo.si
ID za DDV: SI 50862081
Matična številka: 6951287000
TRR: SI56 1010 0005 4739 714
Račun odprt pri banki: Intesa Sanpaolo Bank (Banka Koper)