REVIVO

Ohranjanje narave je način življenja!

V Zavodu REVIVO se ukvarjamo z raziskovanjem in ohranjanjem rib in vodnih ekosistemov -
tekočih in stoječih celinskih voda ter morja.


Logotip
potocna postrv - Salmo trutta

Pomagajte naravi !

Ohranjanje narave ni naloga ali storitev, ki jo izvajajo za to usposobljeni strokovnjaki, ampak je način življenja. Ljudje na vsakem koraku na različne načine in v različni meri posegamo v naravo, a se prepogosto ne zavedamo niti kratkoročnih, kaj šele dolgoročnih učinkov svojih dejanj. Naravi lahko v veliki meri pomagamo že z izbiro načina izvajanja vsakodnevnih aktivnosti, pri katerih pomislimo tudi na njihov vpliv na naravo!

Kot nevladna organizacija so naše aktivnosti v veliki meri odvisne od podpore ljudi, ki jim ni vseeno za naravo. Pomagate nam lahko s prostovoljnim delom, donacijami, razširjanjem informacij,...

Želim pomagati.
Storitve

Storitve

Ker se v Zavodu Revivo zavedamo kompleksnosti problematike oživljanja narave, svoje aktivnosti usmerjamo v 3 glavne vidike njenega ohranjanja, ki skupaj vodijo do cilja - sožitja vseh oblik življenja:

  • Z raziskavami rib in vodnih ekosistemov zagotavljamo nujno potrebna znanstvena izhodišča za načrtovanje renaturacijskih posegov.
  • Z izobraževanjem in ozaveščanjem javnosti in stroke spodbujamo spremembo v odnosu ljudi do narave in usklajujemo potrebe ljudi in narave.
  • Z izvajanjem renaturacijskih ukrepov zagotovimo ohranitev narave in s tem življenja, kar predstavlja zadnji korak v procesu oživljanja narave.
Pregled storitev

O nas

Smo mlada, neprofitna, nevladna organizacija, ustanovljena novembra 2015.

V njej delamo mladi, inovativni in izkušeni strokovnjaki.

Naša želja je sodelovati pri ohranjanju narave in spodbujati k prehodu v vzdržno in trajnostno upravljanje z njo.

Naš cilj je doseči spremembo v zavesti ljudi, da narava ni objekt našega izkoriščanja, temveč vrednota, ki nam omogoča preživetje. Zato moramo naravi znati prisluhniti in jo skrbno varovati.

Naša vizija je svet, v katerem bodo ljudje na vsakem koraku razumeli svoj vpliv na naravo, jo zato spoštovali in njene usluge izkoriščali trajnostno in po načelu vzdržnosti.


Blaž Cokan

Blaž Cokan, univ.dipl.geog.

Blaž je soustanovitelj in izvršni direktor, ki z veliko mero znanja in iznajdljivosti zagotavlja pogoje, da projekte, ki si jih Polona zamisli, v Zavodu REVIVO lahko tudi realiziramo.

Izvršni direktor

Polona Pengal

dr.Polona Pengal, univ.dipl.biol.

Polona je soustanoviteljica Zavoda REVIVO in idejni vodja projektov, ki v vsaki stvari vidi priložnost za raziskovanje in izboljšave.

Vodja projektov

Elena Štendler

Elena Štendler, univ.dipl. biol.

Trenutno še kot prostovoljka, Elena prijavlja projekt naravovarstvenega izobraževanja, saj ima kar nekaj izkušenj z otroki.

Učiteljica

Projekti

Od ustanovitve novembra 2015 smo en projekt že uspešno zaključili,
tri izvajamo, prijavljamo pa tudi nove, tako na lokalni ravni kot v tujini.

Aktualni projekti

Aktualni projekti

Trenutno izvajamo en projekt, trije pa so v postopku prijave.

NAture Insurance: Assessment and Demonstration

S projektom NAIAD smo skupaj z 22 partnerji iz 10 držav uspešno kandidirali na največjem raziskovalnem evropskem razpisu Horizont 2020. V projektu bomo z razvojem shem zavarovanja premoženja pred poplavami slovenski javnosti in stroki predstavili najnovejše metode sonaravnega upravljanja z vodami ter tako pripomogli k izboljšanju poplavne varnosti.


NAIAD


Monitoring rib v ribniku Bobovek

Z najustreznejšo ponudbo smo uspešno kandidirali za izvedbo monitoringa in inventarizacije rib v ribniku Bobovek pri Kranju. Pri ocenjevanju stanja ribje združbe in postavitvi referenčne ocene stanja bomo uporabili standardizirano metodo ribolova z več-sektorskimi mrežami v kombinaciji z elektro ribolovom. Prostovoljci, vabljeni k sodelovanju.


Želim sodelovati


Vedenjska raziskava soške postrvi in šarenke

Mednarodna skupina raziskovalcev bo v sodelovanju z RD Idrija primerjala vedenje gojenih soških postrvi in šarenk v reki Idrijci z uporabo telemetrije. Projekt bo izveden prostovoljno, zato preko mednarodne platforme Experiment zbiramo sredstva za kritje potnih stroškov in nastanitve gostujočih strokovnjakov ter nekaj osnovne opreme, potrebne za raziskavo. Tudi vi nas lahko podprete z donacijo preko spodnje spletne strani, kjer je projekt tudi podrobno opisan.


Experiment
Izlov tujerodnih rib - Tivoli

Zaključeni projekti

V aprilu 2017 smo že zaključili prvi projekt, o katerem si lahko preberete v nadaljevanju.

Odlov tujerodnih vrst - Tivoli

V tednu med 3. in 7. aprilom 2017 smo po naročilu MOLa ter v sodelovanju z ZRSVN in RD Barje izvedli prvi elektroizlov tujerodnih vrst rib iz ljubljanskega mestnega ribnika Tivoli.


Izlov - Tivoli

Od tu in tam

Na tem mestu si lahko na kratko preberete
o aktivnostih, ki jih izvajamo, in dogodkih, ki se jih udeležujemo.

Postanek ob reki Vipavi

River Basin Adaptation Conference

Udeležili smo se konference projekta BEWATER - Prilagajanje porečij na podnebne spremembe v organizaciji IZVRS. Poleg ostalih zanimivosti smo na terenskem ogledu spoznali tudi konkretne izzive in rešitve v Vipavski dolini.

Več

Ribnik Tivoli

Očistimo Tivoli

Na pobudo MOLa smo izvedli Izlov tujerodnih vrst rib iz Ljubljanskega mestnega ribnika Tivoli.

Več
Postavljanje ograje za dvoživke

Varno čez cesto

Udeležili smo se akcije postavitve varovalnih ograj za dvoživke v organizaciji Herpetološkega društva.

Več
1. sestanek projekta NAIAD

3, 4, ZDAJ !

Na sestanku v španskem Valladolidu smo pričeli z izvajanjem projekta NAIAD, s katerim bomo...

Več

Kontakt

Na nas se lahko obrnete preko navadne ali elektronske pošte, telefona ali pa izpolnite spodnji obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Zavod za ihtiološke in ekološke raziskave
Šmartno 172
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Slovenija

Zavod za ihtiološke in ekološke raziskave
Poslovna enota Ljubljana
Staretova ulica 1
1233 Dob
Slovenija

Tel.: 040 473 597
email: revivo@ozivimo.si
ID za DDV: SI 50862081
Matična številka: 6951287000
TRR: SI56 1010 0005 4739 714
Račun odprt pri banki: Intesa Sanpaolo Bank (Banka Koper)