REVIVO

Ohranjanje narave je način življenja!

V Zavodu REVIVO se ukvarjamo z raziskovanjem in ohranjanjem rib in vodnih ekosistemov -
tekočih in stoječih celinskih voda ter morja.


Logotip
Kolaž pregrad.

Sodeluj in ohranjaj reke !

Pridružite se nam med 19. in 25. oktobrom, da skupaj praznujemo Svetovni dan rib selivk. Z aplikacijo Barrier Tracker popišimo čim več pregrad in tako pomagajmo našim ribam in rekam. Najaktivnejše čaka nagrada.


Vabilo

Nadaljevanje projekta EVREKA II.

Sprejet projekt EVREKA II

Ponovni uspeh na razpisu LAS Za mesto in Vas nam omogoča nadaljevanje ozaveščevalnih in izobraževalnih aktivnosti ter razširjanja obzorij in znanj o vodnih ekosistemih med prebivalci.


Preberi več

Posvet: Kako do dobrega ekološkega stanja rek?

Posvet: Kako do dobrega ekološkega stanja rek?

V okviru projekta MEASURES smo v sodelovanju z Oddelkom za biologijo Biotehniške fakutlete izvedli javni posvet »Kako do dobrega ekološkega stanja rek? Potrebno bo pljuniti v roke...


Preberi več
Ruski jeseter in kečiga.

V Donavo vlagamo jesetrovke !

V Romuniji (Isaccea) in na Madžarskem (Baja) bomo v četrtek, 18. 4. 2019, v okviru projekta MEASURES v reko Donavo vložili dve vrsti jesetrov: ruskega jesetra in kečigo.


Preberi več

Vrnimo prosti tok našim rekam

S pomočjo Slovenskega društva za zaščito voda objavljamo novo ozaveščevalno animacijo v slovenskem jeziku, tokrat na temo prehodnosti vodotokov za ribe in druge vodne organizme.

Animacija je namenjena ozaveščanju širše javnosti o negativnih vplivih pregrad kot so jezovi in pragovi, na rečne organizme, delovanje rečnih ekosistemov in zagotavljanje poplavne varnosti. Animacija prikazuje tudi alternativne rešitve ter potrebne načine načrtovanja in upravljanja z rekami, ki lahko sočasno zagotovijo poplavno varnosti in dobro ekološko stanje.


Ogled animacije

Narava za vodo

V sklopu aktivnosti projekta EVREKA na letošnji Svetovni dan voda, ki ga obeležujemo 22. marca, predstavljamo animacijo "Nov način upravljanja z vodami".

Animacija je namenjena ozaveščanju širše javnosti o novih pristopih upravljanja z našimi vodnimi telesi, ki sočasno izboljšujejo poplavno varnost in vračajo elemente narave v urbana in semi-urbana okolja. Tako imenovane na naravi temelječe rešitve se v svetu uporabljajo že vrsto let in v projektih renaturacije vračajo rekam in potokom nekdanjo naravno lepoto in biotsko pestrost. S to animacijo želimo spodbuditi uporabo teh pristopov tudi v Sloveniji.

Ogled animacije

O nas

Smo mlada, neprofitna, nevladna organizacija, ustanovljena novembra 2015.

V njej delamo mladi, inovativni in izkušeni strokovnjaki.

Naša želja je sodelovati pri ohranjanju narave in spodbujati k prehodu v vzdržno in trajnostno upravljanje z njo.

Naš cilj je doseči spremembo v zavesti ljudi, da narava ni objekt našega izkoriščanja, temveč vrednota, ki nam omogoča preživetje. Zato moramo naravi znati prisluhniti in jo skrbno varovati.

Naša vizija je svet, v katerem bodo ljudje na vsakem koraku razumeli svoj vpliv na naravo, jo zato spoštovali in njene usluge izkoriščali trajnostno in po načelu vzdržnosti.

Blaž Cokan

Blaž Cokan, univ.dipl.geog.

Blaž je soustanovitelj in izvršni direktor, ki z veliko mero znanja in iznajdljivosti zagotavlja pogoje za izvedbo projektov, ki si jih Polona zamisli.


Izvršni direktor
Polona Pengal

dr.Polona Pengal, univ.dipl.biol.

Polona je soustanoviteljica Zavoda REVIVO in idejni vodja projektov, ki v vsaki stvari vidi priložnost za raziskovanje in izboljšave.


Vodja projektov
Elena Štendler

Elena Štendler, univ.dipl. biol.

Trenutno še kot prostovoljka, Elena prijavlja projekt naravovarstvenega izobraževanja, saj ima kar nekaj izkušenj z otroki.


Učiteljica
Eva Horvat

Eva Horvat, mag. ekol. biod.

Eva, naša najnovejša sodelavka, je samostojna in radovedna raziskovalka, s širokim naborom bioloških in ekoloških znanj in izkušenj.


Raziskovalka

Projekti

Od sodelovanja na javnih naravovarstvenih dogodkih in udeležbe na znanstvenih konferencah preko sestankovanja, sodelovanja in vodenja projektov, pa do izvajanja terenskih meritev in vzorčenj -
kljub mladosti in maloštevilčnosti delujemo prav na vseh področjih ohranjanja narave.
Projekte in naloge izvajamo tako na lokalni ravni kot v tujini, saj verjamemo v slogan:
"Razmišljaj globalno, deluj lokalno".

Aktualni projekti

Aktualni projekti

Na Zavodu REVIVO trenutno izvajamo tri mednarodne in dva lokalna projekta. Nekaj več o projektih si lahko preberete na spodnji povezavi, kjer so na voljo tudi povezave do spletnih strani posameznega projekta z vsemi ionformacijami, ki bi vas utegnile zanimati.


Aktualni projekti

NAIAD - NAture Insurance: Assessment and Demonstration

je raziskovalni projekt financiran preko EU programa Obzorje 2020, v katerem skupaj z vsemi deležniki porejča Glinščica pripravljamo smernice za implementacijo na naravi temelječih rešitev na tem pilotnem območju.

MEASURES - Managing and restoring aquatic EcologicAl corridors for migratory fiSh species in the danUbe RivEr baSin

je projekt financiran preko mehanizma Interreg Podonavje, v katerem pripravljamo smernice za uvrstitev migratornih vrst rib v relevantno nacionalno in regionalno zakonodajo s področja ohranjanja narave.

STREAM - STrengthening REgional cooperation in the Area of fisheries biological data collection in the Mediterranean and Black Sea

je naš prvi projekt na morju, ki ga po pogodbi skupaj z ostalimi partnerji izvajamo za Evropsko komisijo, in v katerem pripravljamo usklajene smernice za upravljanje z ribolovnimi viri v Sredozemlju.

EVREKA II - Ekološko izobražeVanje na poREčju KAmniške Bistrice II

je nadaljevanje projekta EVREKA, financiran s strani Lokalne akcijske skupine LAS Za mesto in Vas. Namen projekta je ozaveščati in izobraževati širši krog ljudi preko različnih aktivnosti in razširiti obzorje in znanje o vodnih ekosistemih in potrebi za njihovo zaščito.

Vedenjska raziskava soške postrvi in šarenke

je projekt, ki ga izvajamo prostovoljno, z izjemno velikodušno podporo tujih partnerjev, ki nam brezplačno posojajo opremo in z nami sodelujejo pri načrtovanju in izvedbi aktivnosti.

Zaključeni projekti

Zaključeni projekti

V petih letih od ustanovitve Zavoda REVIVO, smo izvedli in sodelovali na večjem številu naravovarstvenih aktivnosti, ki jih predstavljamo v nadaljevanju.

EVREKA - Ekološko izobražeVanje na poREčju KAmniške Bistrice

je zaključen izobraževalni projekt, ki smo ga izvajali v obdobju 2018-2019 na območju občin, vključenih v LAS za mesto in Vas. Namen projekta je bil ozaveščanje lokalnega prebivalstva o pomenu ohranjanja voda na lokalni ravni. Projekt se je izvajal v okviru LAS Za mesto in Vas.


Več


Odlov tujerodnih vrst - Tivoli

V tednu med 3. in 7. aprilom 2017 smo po naročilu MOLa ter v sodelovanju z ZRSVN Ljubljana in RD Barje izvedli prvi elektroizlov tujerodnih vrst rib iz ljubljanskega mestnega ribnika Tivoli. Sočasno smo ob ribniku postavili stojnico, s pomočjo katere smo mimoidoče in obiskovalce ozaveščali o problematiki vnosa tujerodnih vrst v naravne ekosisteme.


Več


Monitoring rib v ribniku Bobovek

Julija 2017 smo po naročilu ZRSVN Kranj izvedli monitoring in inventarizacijo rib v ribniku Bobovek pri Kranju. Na podlagi stanja ribje združbe sm oocenili stanje ekosistema ribnikov in predlagali ukrepe za izboljšanje, ki bodo zagotovili ustrezne življenjske razmere za vse vodne organizme.


Poročilo


Natura v 24 urah

V petek 19. maja 2017 smo se na Zavodu REVIVO udeležili Bioblitz dogodka na območju doline Draga pri Igu - Natura v 24 urah. Z uporabo metode elektro ribolova smo izvedli popis ribjih vrst, ki naseljujejo vodotoke vzorčnega območja.


Več


BioBlitz Veržej

Junija 2017 smo se tudi prvič udeležili BioBlitz dogodka »24 ur z reko Muro«, ki ga vsako leto organizira ZRSVN Maribor. Na dogodku so Blaž Cokan, Luka Mrzelj in Elena Štendler izvedli tri aktivnosti, s katerimi so obiskovalcem približali bogat ribji svet reke Mure ter pomen ohranjanja narave.


Poročilo


Sodelujte

Lahko se nam pridružite na terenu kot prostovoljci ali pa nam s finančno podporo omogočite izvajanje številnih aktivnosti ohranjanja in varovanja narave, ki jih izvajamo.

potocna postrv - Salmo trutta

Pomagajte naravi !

Ohranjanje narave ni naloga ali storitev, ki jo izvajajo za to usposobljeni strokovnjaki, ampak je način življenja. Ljudje na vsakem koraku na različne načine in v različni meri posegamo v naravo, a se prepogosto ne zavedamo niti kratkoročnih, kaj šele dolgoročnih učinkov svojih dejanj. Naravi lahko v veliki meri pomagamo že z izbiro načina izvajanja vsakodnevnih aktivnosti, pri katerih pomislimo tudi na njihov vpliv na naravo!

Kot nevladna organizacija so naše aktivnosti v veliki meri odvisne od podpore ljudi, ki jim ni vseeno za naravo. Pomagate nam lahko s prostovoljnim delom, donacijami, razširjanjem informacij,...

Želim pomagati.
Storitve

Storitve

Ker se v Zavodu Revivo zavedamo kompleksnosti problematike oživljanja narave, svoje aktivnosti usmerjamo v 3 glavne vidike njenega ohranjanja, ki skupaj vodijo do cilja - sožitja vseh oblik življenja:

  • Z raziskavami rib in vodnih ekosistemov zagotavljamo nujno potrebna znanstvena izhodišča za načrtovanje renaturacijskih posegov.
  • Z izobraževanjem in ozaveščanjem javnosti in stroke spodbujamo spremembo v odnosu ljudi do narave in usklajujemo potrebe ljudi in narave.
  • Z izvajanjem renaturacijskih ukrepov zagotovimo ohranitev narave in s tem življenja, kar predstavlja zadnji korak v procesu oživljanja narave.
Pregled storitev

Kontakt

Na nas se lahko obrnete preko navadne ali elektronske pošte, telefona ali pa izpolnite spodnji obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Zavod za ihtiološke in ekološke raziskave
Šmartno 172
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Slovenija

Zavod za ihtiološke in ekološke raziskave
Poslovna enota Ljubljana
Staretova ulica 1
1233 Dob
Slovenija

Tel.: 040 473 597
email: revivo@ozivimo.si
ID za DDV: SI 50862081
Matična številka: 6951287000
TRR: SI56 1010 0005 4739 714
Račun odprt pri banki: Intesa Sanpaolo Bank (Banka Koper)