COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
Polona Pengal [32865]

Osebna bibliografija za obdobje 2000-2016ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. CARPI, Piera, MODIC, Tomaž, PENGAL, Polona, et al. A joint stock assessment for the anchovy stock of the northern and central Adriatic Sea : comparison of two catch-at-age models. Scientia marina, ISSN 0214-8358, Mar. 2014, vol. 79, no. 1, 14 str. http://www.icm.csic.es/scimar/index.php/secId/6/IdArt/4296/, doi: 10.3989/scimar.03903.29A. [COBISS.SI-ID 33143389], [JCR, SNIP, Scopus do 23. 3. 2015: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]

2. PENGAL, Polona, JENIČ, Aljaž, PAJK, Nastja, TOMAN, Mihael Jožef. A new design of multi-mesh survey gillnets to sample fish community in the Adriatic Sea. Acta Adriatica, ISSN 0001-5113, 2013, vol. 54, no. 2, str. 169-181. [COBISS.SI-ID 2992207], [JCR, SNIP, WoS do 24. 3. 2014: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 24. 3. 2014: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.08 Doktorska disertacija

3. PENGAL, Polona. Vpliv marikulture na ribje združbe v Portoroškem ribolovnem rezervatu : doktorska disertacija = Effect of mariculture on the fish assemblages in the Portorož fisheries reserve : doctoral dissertation. Ljubljana: [P. Pengal], 2013. XIV f., 108., [24] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 785527]


2.11 Diplomsko delo

4. PENGAL, Polona. Primerjava obrežne ribje združbe v habitatnih tipih na izbranih lokalitetah v slovenskem obalnem morju in Kvarnerju : diplomsko delo : univerzitetni študij = Comparison of coastal fish assemblage in habitat types in selected locations of Slovenian coastal seas and coastal seas of Kvarner : graduation thesis : university studies. Ljubljana: [P. Pengal], 2007. VII, 50 str., graf. prikazi, 20 str. pril. [COBISS.SI-ID 1740623]


2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

5. PENGAL, Polona, MODIC, Tomaž, COKAN, Blaž, JENIČ, Aljaž (sodelavec pri raziskavi), MARČETA, Bojan (sodelavec pri raziskavi), SOTENŠEK, Brina (sodelavec pri raziskavi). Pilot action to perform the appraisal of small pelagic fish resources in the waters in front of Slovenia through eggs and larvae surveys : final report. Ljubljana: Zavod za ribištvo Slovenije, 2014. VII, 20 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 33144413]

6. PENGAL, Polona, MODIC, Tomaž, COKAN, Blaž, MARČETA, Bojan (sodelavec pri raziskavi), JENIČ, Aljaž (sodelavec pri raziskavi), IVANC, Miha (sodelavec pri raziskavi), PAJNHART JARC, Kaja (sodelavec pri raziskavi), BOLJE, Aleš (sodelavec pri raziskavi), PENGAL, Nika (sodelavec pri raziskavi). Znanstvene in tehnične utemeljitve za dosego odstopanja glede dimenzij zapornih plavaric : končno poročilo raziskave. Ljubljana: Zavod za ribištvo Slovenije, 2014. VII, 35 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 33143645]

7. FONDA, Irena, JENIČ, Aljaž, MARČETA, Bojan, MAVRIČ, Borut, GREGO, Mateja, PENGAL, Polona, TAVČAR, Tone. Biološke in ekološke značilnosti in sezonsko pojavljanje nekaterih gospodarsko pomembnih vrst rib v Portoroškem ribolovnem rezervatu : Ciljni raziskovalni program, Konkurenčnost Slovenije 2006-2013 v letu 2012, Projekt V4-1071 : zaključno poročilo. ZZRS; Spodnje Gameljne, oktob. 2013. iii, 57 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3124303]

8. PETERLIN, Monika, GABRIJELČIČ, Elizabeta, ORLANDO-BONACA, Martina, LIPEJ, Lovrenc, MALEJ, Alenka, FRANCÉ, Janja, ČERMELJ, Branko, BAJT, Oliver, KOVAČ, Nives, MAVRIČ, Borut, TURK, Valentina, MOZETIČ, Patricija, RAMŠAK, Andreja, KOGOVŠEK, Tjaša, ŠIŠKO, Milijan, FLANDER PUTRLE, Vesna, GREGO, Mateja, TINTA, Tinkara, PETELIN, Boris, VODOPIVEC, Martin, JEROMEL, Maja, MARTINČIČ, Urška, MALAČIČ, Vlado, MARČETA, Bojan, PENGAL, Polona, STROJAN, Igor. Načrt upravljanja z morskim okoljem : začetna presoja morskih voda v pristojnosti Republike Slovenije : bistvene lastnosti in značilnosti morskih voda. Ljubljana: Inštitut za vode Republike Slovenije, 2013. VIII, 59 str., ilustr. http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/podrocja/voda/NUMO_Bistvene_lastnosti_morskega_okolja.pdf. [COBISS.SI-ID 6341473]

9. PETERLIN, Monika, GABRIJELČIČ, Elizabeta, PALATINUS, Andreja, PETELIN, Špela, DREV, Bojana, KRANJC, Gregor, ORLANDO-BONACA, Martina, LIPEJ, Lovrenc, MALEJ, Alenka, FRANCÉ, Janja, ČERMELJ, Branko, BAJT, Oliver, KOVAČ, Nives, MAVRIČ, Borut, TURK, Valentina, MOZETIČ, Patricija, RAMŠAK, Andreja, KOGOVŠEK, Tjaša, ŠIŠKO, Milijan, FLANDER PUTRLE, Vesna, GREGO, Mateja, TINTA, Tinkara, PETELIN, Boris, VODOPIVEC, Martin, JEROMEL, Maja, MARTINČIČ, Urška, MALAČIČ, Vlado, MARČETA, Bojan, PENGAL, Polona, STROJAN, Igor. Načrt upravljanja z morskim okoljem : začetna presoja morskih voda v pristojnosti Republike Slovenije : opis dobrega stanja morskega okolja in okoljski cilji. Ljubljana: Inštitut za vode Republike Slovenije, 2013. IX, 84 str., ilustr. http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/podrocja/voda/NUMO_opis_stanja_in_cilji.pdf. [COBISS.SI-ID 6342241]

10. PETERLIN, Monika, GOSAR, Leon, MOHORKO, Tanja, URBANIČ, Gorazd, GABRIJELČIČ, Elizabeta, PETELIN, Špela, PALATINUS, Andreja, KRAMAR, Marko, BREMEC, Urška, CENTA, Mitja, BRUDERMAN, Boris, ORLANDO-BONACA, Martina, LIPEJ, Lovrenc, MALEJ, Alenka, FRANCÉ, Janja, ČERMELJ, Branko, BAJT, Oliver, KOVAČ, Nives, MAVRIČ, Borut, TURK, Valentina, MOZETIČ, Patricija, RAMŠAK, Andreja, KOGOVŠEK, Tjaša, ŠIŠKO, Milijan, FLANDER PUTRLE, Vesna, GREGO, Mateja, TINTA, Tinkara, PETELIN, Boris, VODOPIVEC, Martin, JEROMEL, Maja, MARTINČIČ, Urška, MALAČIČ, Vlado, MARČETA, Bojan, PENGAL, Polona, DEŽELAK, Ferdinand, JENKO, Jernej. Načrt upravljanja z morskim okoljem : začetna presoja morskih voda v pristojnosti Republike Slovenije : prevladujoče obremenitve in vplivi. Ljubljana: Inštitut za vode Republike Slovenije, 2013. IX, 75 str., ilustr. http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/podrocja/voda/NUMO_pritiski_in_vplivi.pdf. [COBISS.SI-ID 6341985]

11. PODGORNIK, Samo, PLIBERŠEK, Kaja (sodelavec pri raziskavi), RAMŠAK, Lucija (sodelavec pri raziskavi), JENIČ, Aljaž (sodelavec pri raziskavi), PUKLAVEC, Danilo (sodelavec pri raziskavi), TAVČAR, Tone (sodelavec pri raziskavi), PENGAL, Polona (sodelavec pri raziskavi), PETKOVŠEK, Mihael (sodelavec pri raziskavi), HUMAR, Gašper (sodelavec pri raziskavi), AVDIČ MRAVLJE, Edvard (sodelavec pri raziskavi). Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev : poročilo. Ljubljana: Zavod za ribištvo Slovenije, 2008. 140 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 33144157]


2.13 Elaborat, predštudija, študija

12. PETERLIN, Monika, GABRIJELČIČ, Elizabeta, ORLANDO-BONACA, Martina, LIPEJ, Lovrenc, MALEJ, Alenka, FRANCÉ, Janja, ČERMELJ, Branko, BAJT, Oliver, KOVAČ, Nives, MAVRIČ, Borut, TURK, Valentina, MOZETIČ, Patricija, RAMŠAK, Andreja, KOGOVŠEK, Tjaša, ŠIŠKO, Milijan, FLANDER PUTRLE, Vesna, GREGO, Mateja, TINTA, Tinkara, PETELIN, Boris, VODOPIVEC, Martin, JEROMEL, Maja, MARTINČIČ, Urška, MALAČIČ, Vlado, MARČETA, Bojan, PENGAL, Polona, STROJAN, Igor. Bistvene značilnosti morskih voda : Načrt upravljanja z morskim okoljem : Začetna presoja morskih voda v pristojnosti Republike Slovenije. Ljubljana: Inštitut za vode Republike Slovenije: Morska biološka postaja, Nacionalni inštitut za biologijo, 2012. Loč. pag., ilustr. http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/podrocja/voda/numo_29jun12_znacilnosti_morskega_okolja_povzetek.pdf. [COBISS.SI-ID 6041697]

13. PETERLIN, Monika, BREMEC, Urška, CENTA, Mitja, BRUDERMAN, Boris, GABRIJELČIČ, Elizabeta, GOSAR, Leon, KRAMAR, Marko, MOHORKO, Tanja, PALATINUS, Andreja, PETELIN, Špela, URBANIČ, Gorazd, ORLANDO-BONACA, Martina, LIPEJ, Lovrenc, MALEJ, Alenka, FRANCÉ, Janja, ČERMELJ, Branko, BAJT, Oliver, KOVAČ, Nives, MAVRIČ, Borut, TURK, Valentina, MOZETIČ, Patricija, RAMŠAK, Andreja, KOGOVŠEK, Tjaša, ŠIŠKO, Milijan, FLANDER PUTRLE, Vesna, GREGO, Mateja, TINTA, Tinkara, PETELIN, Boris, VODOPIVEC, Martin, JEROMEL, Maja, MARTINČIČ, Urška, MALAČIČ, Vlado, MARČETA, Bojan, PENGAL, Polona, DEŽELAK, Ferdinand, JENKO, Jernej. Prevladujoče obremenitve in vplivi : Načrt upravljanja z morskim okoljem : Začetna presoja morskih voda v pristojnosti Republike Slovenije. Ljubljana: Inštitut za vode Republike Slovenije, 2012. Loč. pag., ilustr. http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/podrocja/voda/numo_29jun12_pritiski_vplivi_povzetek.pdf. [COBISS.SI-ID 6041953]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.25 Druga izvedena dela

14. GREGO, Mateja, PENGAL, Polona. Plastika v ribah - rezultati projekta CRP: Raziskovanje bioloških in ekoloških značilnosti ter sezonske dinamike nekaterih gospodarsko pomembnih vrst rib v Portoroškem ribolovnem rezervatu : [Vabljeno predavanje] : Zmanjšamo količino morskih odpadkov, Vipava, 22. aprila 2014 : informativni dan [projekt "Derelict Fishing Gear management system in the Adriatic region"]. [COBISS.SI-ID 3110223]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Somentor - drugo

15. Poletna šola podiplomskega študija EMBC European Master of Marine Biodiversity and Conservation : Piran, MBP-NIB, 10. do 21. julij 2012 = Summerschool EMBC European Master of Marine Biodiversity and Conservation. Piran, 2012. [COBISS.SI-ID 2739023]Izpis bibliografskih enot: vse bibliografske enote
Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 28. 3. 2015
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 28. 11. 2014
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 28. 3. 2015
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 28. 3. 2015