potek izlova

Uspešno zaključili izlov v Tivolskem ribniku !

V tednu med 3. in 7. aprilom 2017 smo po naročilu MOLa ter v sodelovanju z ZRSVN in RD Barje izvedli prvi elektroizlov tujerodnih vrst rib iz ljubljanskega mestnega ribnika Tivoli.

S sprejemom Odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib oktobra 2015 je MOL v sodelovanju z ZRSVN zavaroval območje gričevnatega gozdnega prostora Rožnika in Šišenskega hriba, območje oblikovane mestne zelene površine parka Tivoli ter območji nižinskega gozda za Mošenico in Koseškega boršta s Koseškim bajerjem. Cilj zavarovanja je, da se ohranjajo številne naravne vrednote, velika biotska prikaz elektroribolova dijakom raznovrstnost ter krajinska pestrost zavarovanega območja. S sprejetim odlokom je MOL prepovedal ribolov ter vlaganje ali naseljevanje tujerodnih vrst rib v Tivolski ribnik. Skladno z razvojnimi usmeritvami je nato MOL naročil Izlov tujerodnih vrst rib iz Tivolskega ribnika, izvedli pa smo ga prostovoljci in zaposleni Zavoda REVIVO.

Izlov je potekal tako, da smo s pomočjo zabodnih mrež ribnik pregradili na manjše odseke, znotraj katerih smo z metodo elektroribolova neselektivno izlovili prisotne osebke. Po pričakovanjih smo ujeli daleč največ osebkov vrste sončni ostriž (Lepomis gibbosus) in ameriških somičev Ictalurus sp., ki smo jih predali ljubljanskemu živalskemu vrtu za hrano. Nasprotno smo največ biomase iz ribnika odstranili z odlovom 15 krapov (Ciprinus carpio), ki jih je prevzela in preselila RD Barje. Žal se je izkazalo, da domorodnih vrst rib v ribniku praktično ni, saj smo v celem ribniku ujeli le enega klena (Squalius cephalus) in 3 rdečeoke (Rutilus rutilus).

Vseh 5 dni izlova smo izvajali tudi aktivno ozaveščanje lokalnega prebivalstva, saj smo v akvariju na stojnici prikazovali tujerodne vrste rib in mimoidočim nudili informacije o potekajoči aktivnosti, problematiki tujerodnih vrst ter pomenu ohranjanja narave in biotske pestrosti. Obiskovalci ribnika so pokazali veliko zanimanje in podporo akciji ter z vprašanji in predlogi pokazali tudi veliko mero skrbi in ozaveščenosti o svoji "zeleni prestolnici". prikaz tujerodnih vrst rib otrokom Posebno pozornost smo namenili tudi mladim in najmlajšim obiskovalcem, saj park Tivoli s svojim ribnikom predstavlja pomemben prostor za preživljanje časa in izvajanje aktivnosti v naravi. Tekom izlova nas je tako obiskalo večje število otrok iz bližnjih vrtcev in šol. Poleg tega so nam od torka do petka pomagali tudi dijaki ljubljanske Živilske šole, Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana, ki so tudi aktivno sodelovali pri postavljanju mrež, določanju vrst ter merjenju ujetih osebkov.

Posebej se zahvaljujemo vsem prostovoljcem, ki so s svojim predanim delom, znanjem in dobro voljo izdatno pripomogli k uspešni izvedbi akcije, nam olajšali delo ter še dodatno polepšali teden. Pri izvedbi Izlova tujerodnih vrst rib iz ribnika Tivoli so nam pomagali: Denis Glavina, Elena Štendler, Eva Horvat, Grega Benko, Luka Mrzelj, Nika Pengal, Špela Lemež, Uroš Videmšek, Žiga Ogorelec in Živa Hanc.


Poročilo


V Zavodu REVIVO opravljeni Izlov tujerodnih vrst iz Tivolskega ribnika ocenjujemo kot izjemno uspešen:
- v ribniku je bila metoda elektroribolova uporabljena prvič in izkazala se je kot uspešna,
- na podlagi pridobljenih podatkov lahko ocenimo tako uspešnost izlova kot biomaso rib pred izlovom in najpomembnejše,
- problematiko tujerodnih in invazivnih vrst smo predstavili tako širši javnosti preko objav v medijih, kot vsakodnevnim obiskovalcem Tivolija preko ozaveščevalne stojnice in razdeljevanja informativnega gradiva.


Nekaj utrinkov akcije si lahko ogledate na fotografijah v galeriji.


Galerija


Prvi dan izlova sta MOL in ZRSVN organizirala novinarsko konferenco, na podlagi katere je nastalo kar nekaj prispevkov v medijih, ki si jih lahko ogledate na spodnjih povezavah.


radio Prvi POP TV TV SLO1 Delo Dnevnik

Kontakt

Na nas se lahko obrnete preko navadne ali elektronske pošte, telefona ali pa izpolnite spodnji obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Zavod za ihtiološke in ekološke raziskave
Šmartno 172
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Slovenija

Zavod za ihtiološke in ekološke raziskave
Poslovna enota Ljubljana
Staretova ulica 1
1233 Dob
Slovenija

Tel.: 040 473 597
email: revivo@ozivimo.si
ID za DDV: SI 50862081
Matična številka: 6951287000
TRR: SI56 1010 0005 4739 714
Račun odprt pri banki: Intesa Sanpaolo Bank (Banka Koper)