NAIAD

NAture Insurance: Assessment and Demonstration

NAture Insurance: Assessment and Demonstration ali Kako nas narava varuje

S projektom NAIAD smo skupaj z 22 partnerji iz 10 držav uspešno kandidirali na največjem raziskovalnem evropskem razpisu Horizont 2020. V projektu bomo z razvojem shem zavarovanja premoženja pred poplavami slovenski stroki predstavili najnovejše metode sonaravnega upravljanja z vodami ter tako pripomogli k izboljšanju poplavne varnosti. V projektu bomo raziskali možnosti kapitalizacije uslug, ki jih zagotavljajo v celoti delujoči ekosistemi kot sistem "naravnega" zavarovanja "zelene infrstrukture". Ekosisteme v tem kontekstu razumemo kot dinamične sisteme v vedno bolj negotovem in nestabilnem okolju, na katere vplivajo številni dejavniki (klimatski in antropogeni). Projekt NAIAD bo raziskal možnosti uporabe na vodo vezanih značilnosti ekosistemov za zagotavljanje zaščite oziroma za doprinos k izboljšanju odpornosti delovanja človeške družbe in blaginje na motnje, kot so ekstremni dogodki. Rezultati ocen tveganja, analiz percepcije tveganja ter kartiranja in vrednotenja ekosistemskih uslug bodo podlaga za pripravo predlogov lokalno prilagojene zelene infrastrukture, ekonomskih inštrumentov in poslovnih modelov.

Projekt predvideva analizo, razvoj in uporabo t.i. “naravnih zavarovalniških shem” na 7 demonstracijskih lokacijah v Evropi. Vsi zainteresirani deležniki porečja (MOL, prebivalci, kmetje, civilne iniciative, društva, podjetja, vladne organizacije, zavarovalnice,…) bodo lahko s svojimi predlogi aktivno sodelovali v vseh fazah projekta. Kot demonstracijsko območje v Sloveniji je bilo izbrano porečje Glinščice.

Kratek povzetek projekta v angleščini si lahko preberete na tem mestu.

Predstavitev porečja Glinščice je dostopno tukaj.

Več o projektu si lahko preberete na uradni strani projekta.


The project has received founding fom the European Union`s Horizon 2020 research and innovation programme under the grant agreement No. 730497.
The opinions expressed in this document reflect only the author’s view and reflects in no way the European Commission’s opinions. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.

Kontakt

Na nas se lahko obrnete preko navadne ali elektronske pošte, telefona ali pa izpolnite spodnji obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Zavod za ihtiološke in ekološke raziskave
Šmartno 172
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Slovenija

Zavod za ihtiološke in ekološke raziskave
Poslovna enota Ljubljana
Staretova ulica 1
1233 Dob
Slovenija

Tel.: 040 473 597
email: revivo@ozivimo.si
ID za DDV: SI 50862081
Matična številka: 6951287000
TRR: SI56 1010 0005 4739 714
Račun odprt pri banki: Intesa Sanpaolo Bank (Banka Koper)