REVIVO

Ohranjanje narave je način življenja!

V Zavodu REVIVO se ukvarjamo z raziskovanjem in ohranjanjem rib in vodnih ekosistemov -
tekočih in stoječih celinskih voda ter morja.


Logotip
prag na reki Reki

Vabilo prostovoljcem k
popisu ovir na reki Reki

Pridružite se nam pri skupinskem popisovanju rečnih ovir s pomočjo aplikacije Barrier Tracker. Najaktivnejše čaka uporabna nagrada. Spremljajte kdaj in kje se dobimo.


Pridruži se
Prag na Težki Vodi

Sprejet projekt
Ozaveščanje o posledicah ovir na rekah

S projektom bomo pridobili ključne informacije ter lokalno podporo za potencialno odstranitev ovir na rekah Nadiža, Sava in Težka Voda.


Preberi več

Reka jeseni

Sprejet projekt
Popis pregrad na Reki

Z januarjem 2023 smo pričeli z enoletnim projektom popisovanja ovir na reki Reki s pomočjo prostovoljcev, na podlagi česar bomo pridobili realne podatke o številu ovir ter vplivu le-teh na zdravje rek.


Preberi več

kečiga

Sprejet projekt
LIFE Boat4Sturgeons

S partnerji iz sedmih držav smo pričeli s projektom oživitve kečig – živega fosila iz reke Mure. Skupno bomo na povodju Donave izpustili 1 600 000 mladic kečige.


Preberi več

Vrnimo prosti tok našim rekam

S pomočjo Slovenskega društva za zaščito voda objavljamo novo ozaveščevalno animacijo v slovenskem jeziku, tokrat na temo prehodnosti vodotokov za ribe in druge vodne organizme.

Animacija je namenjena ozaveščanju širše javnosti o negativnih vplivih pregrad kot so jezovi in pragovi, na rečne organizme, delovanje rečnih ekosistemov in zagotavljanje poplavne varnosti. Animacija prikazuje tudi alternativne rešitve ter potrebne načine načrtovanja in upravljanja z rekami, ki lahko sočasno zagotovijo poplavno varnosti in dobro ekološko stanje.


Ogled animacije

Narava za vodo

V sklopu aktivnosti projekta EVREKA na letošnji Svetovni dan voda, ki ga obeležujemo 22. marca, predstavljamo animacijo "Nov način upravljanja z vodami".

Animacija je namenjena ozaveščanju širše javnosti o novih pristopih upravljanja z našimi vodnimi telesi, ki sočasno izboljšujejo poplavno varnost in vračajo elemente narave v urbana in semi-urbana okolja. Tako imenovane na naravi temelječe rešitve se v svetu uporabljajo že vrsto let in v projektih renaturacije vračajo rekam in potokom nekdanjo naravno lepoto in biotsko pestrost. S to animacijo želimo spodbuditi uporabo teh pristopov tudi v Sloveniji.

Ogled animacije

O nas

Smo mlada, neprofitna, nevladna organizacija, ustanovljena novembra 2015.

V njej delamo mladi, inovativni in izkušeni strokovnjaki.

Naša želja je sodelovati pri ohranjanju narave in spodbujati k prehodu v vzdržno in trajnostno upravljanje z njo.

Naš cilj je doseči spremembo v zavesti ljudi, da narava ni objekt našega izkoriščanja, temveč vrednota, ki nam omogoča preživetje. Zato moramo naravi znati prisluhniti in jo skrbno varovati.

Naša vizija je svet, v katerem bodo ljudje na vsakem koraku razumeli svoj vpliv na naravo, jo zato spoštovali in njene usluge izkoriščali trajnostno in po načelu vzdržnosti.

Polona Pengal

dr.Polona Pengal, univ.dipl.biol.

Polona je soustanoviteljica Zavoda REVIVO in idejni vodja projektov, ki v vsaki stvari vidi priložnost za raziskovanje in izboljšave.


Vodenje projektov
Eva Horvat

Eva Horvat, mag. ekol. biod.

Eva, naša najnovejša sodelavka, je samostojna in radovedna raziskovalka, s širokim naborom bioloških in ekoloških znanj in izkušenj.


Izvedba

Ana

Ana Štefančič Kričej, dipl. ekon. (UNI)

Naša Ana vodi administrativni del zavoda in naših projektov ter u urejanjem papirologije skrbi, da se vsi ostali lahko osredotočamo na raziskave in vsebino.


Administracija
Damjan

Damjan Habe, soc. ped.

Damjan skrbi, da znanje in ozaveščenost o pomenu ohranjanja in obnove rečnih ekosistemov doseže čim širši krog ljudi.


Komunikacija

Projekti

Od sodelovanja na javnih naravovarstvenih dogodkih in udeležbe na znanstvenih konferencah preko sestankovanja, sodelovanja in vodenja projektov, pa do izvajanja terenskih meritev in vzorčenj -
kljub mladosti in maloštevilčnosti delujemo prav na vseh področjih ohranjanja narave.
Projekte in naloge izvajamo tako na lokalni ravni kot v tujini, saj verjamemo v slogan:
"Razmišljaj globalno, deluj lokalno".

Aktualni projekti

Aktualni projekti

Na Zavodu REVIVO trenutno izvajamo dva mednarodna in en lokalni projekt. Več o potekajočih projektih si lahko preberete na spodnji povezavi, kjer so na voljo tudi povezave do spletnih strani posameznega projekta z vsemi informacijami, ki bi vas utegnile zanimati.


Aktualni projekti

LIFEBoat4sturgeons

Začel je potekati mednarodni projekt DRYvER - Securing biodiversity, functional integrity and ecosystem services in DRYing rivER networks, v katerem bomo s partnerji iz 9 držav iskali nove strategije za spopadanje s podnebnimi spremembami in posledičnimi vplivi, ki delujejo na rečne ekosisteme.

ORP - 304; Popis na porečju Reke

S predhodno raziskavo je smo identificirali preko 1000 ovir v porečju reke Reke, vendar so ti podatki negotovi, zastareli ter pomanjkljivi, saj za znane ovire poznamo le njihovo lokacijo. S pomočjo financiranja s strani Open Rivers Programme bomo v 2023 raziskali ali ti podatki držijo.

ORP - 307; Scoping Studies oziroma "3 ovire - 3 priložnosti"

V okviru projekta bomo zbrali podatke na terenu o vrstni pestrosti rib, nevretenčarjev, popisali pestrost habitatov nad in pod pragom ter preverli kemijsko analizo rečnih sedimentov. Dodatno bomo organizirali intervjuje ter v vsakem kraju izvedli po dve delavnici za vse deležnike.

DRYvER

Začel je potekati mednarodni projekt DRYvER - Securing biodiversity, functional integrity and ecosystem services in DRYing rivER networks, v katerem bomo s partnerji iz 9 držav iskali nove strategije za spopadanje s podnebnimi spremembami in posledičnimi vplivi, ki delujejo na rečne ekosisteme.

Erasmus+ YGC

YOUTH Green Conference 2022 je izobraževalni projekt v okviru katerega bomo organizirali 5 dnevno konferenco za mlade v UNESCO biosfernem rezervatu Lungau v Avstriji.

Tokovi prihodnosti - Iz spominov neokrnjenih rek z mladimi ustvarjamo prihodnost skupnih tokov

Tokovi prihodnosti so že tretji projekt, s katerim povezujemo ljudi z rečnimi ekosistemi na območju LAS Za mesto in Vas. Tokrat se skupaj z vami podajamo v kulturne vode, a ostajamo zvesti svojemu poslanstvu. O vodnih ekosistemih se bomo pogovarjali skozi fotografije, slike, zemljevide...

Zaključeni projekti

Zaključeni projekti

V petih letih od ustanovitve Zavoda REVIVO smo uspešno izvedli in sodelovali na večjem številu mednarodnih evropskih projektov in tržnih naravovarstvenih aktivnosti, ki si jih lahko ogledate na spodnji povezavi.


Zaključeni projekti

NAIAD - NAture Insurance: Assessment and Demonstration

Vedenjska raziskava soške postrvi in šarenke

STREAM - STrengthening REgional cooperation in the Area of fisheries biological data collection in the Mediterranean and Black Sea

EVREKA - Ekološko izobražeVanje na poREčju KAmniške Bistrice

Odlov tujerodnih vrst - Tivoli

Monitoring rib v ribniku Bobovek

EVREKA II - Ekološko izobražeVanje na poREčju KAmniške Bistrice II

MEASURES - Managing and restoring aquatic EcologicAl corridors for migratory fiSh species in the danUbe RivEr baSin

Tradicionalni dogodki

V Zavodu REVIVO pa se kot prostovoljci udeležujemo tudi različnih naravovarstvenih dogodkov, namenjenih raziskovanju biotske pestrosti Slovenije, izmenjavi izkušenj in znanj, ozaveščanju lokalne in širše javnosti ter drugim aktivnostim za dobrobit narave in njenih prebivalcev. S klikom na povezavo, boste izvedeli kaj več o njih in se jih morda začeli udeleževati tudi sami?

Tradicionalni dogodki

Natura v 24 urah

24 ur z reko Muro

Sodelujte

Lahko se nam pridružite na terenu kot prostovoljci ali pa nam s finančno podporo omogočite izvajanje številnih aktivnosti ohranjanja in varovanja narave, ki jih izvajamo.

potocna postrv - Salmo trutta

Pomagajte naravi !

Ohranjanje narave ni naloga ali storitev, ki jo izvajajo za to usposobljeni strokovnjaki, ampak je način življenja. Ljudje na vsakem koraku na različne načine in v različni meri posegamo v naravo, a se prepogosto ne zavedamo niti kratkoročnih, kaj šele dolgoročnih učinkov svojih dejanj. Naravi lahko v veliki meri pomagamo že z izbiro načina izvajanja vsakodnevnih aktivnosti, pri katerih pomislimo tudi na njihov vpliv na naravo!

Kot nevladna organizacija so naše aktivnosti v veliki meri odvisne od podpore ljudi, ki jim ni vseeno za naravo. Pomagate nam lahko s prostovoljnim delom, donacijami, razširjanjem informacij,...

Želim pomagati.
Storitve

Storitve

Ker se v Zavodu Revivo zavedamo kompleksnosti problematike oživljanja narave, svoje aktivnosti usmerjamo v 3 glavne vidike njenega ohranjanja, ki skupaj vodijo do cilja - sožitja vseh oblik življenja:

  • Z raziskavami rib in vodnih ekosistemov zagotavljamo nujno potrebna znanstvena izhodišča za načrtovanje renaturacijskih posegov.
  • Z izobraževanjem in ozaveščanjem javnosti in stroke spodbujamo spremembo v odnosu ljudi do narave in usklajujemo potrebe ljudi in narave.
  • Z izvajanjem renaturacijskih ukrepov zagotovimo ohranitev narave in s tem življenja, kar predstavlja zadnji korak v procesu oživljanja narave.
Pregled storitev

Kontakt

Na nas se lahko obrnete preko navadne ali elektronske pošte, telefona ali pa izpolnite spodnji obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Zavod za ihtiološke in ekološke raziskave
Šmartno 172
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Slovenija

Zavod za ihtiološke in ekološke raziskave
Poslovna enota Ljubljana
Staretova ulica 1
1233 Dob
Slovenija

Tel.: 040 222 579
email: revivo@ozivimo.si
ID za DDV: SI 50862081
Matična številka: 6951287000
TRR: SI56 1010 0005 4739 714
Račun odprt pri banki: Intesa Sanpaolo Bank (Banka Koper)