Predstavnik jesetrovk (Acipenseridae) Logotip projekta MEASURES

MEASURES

Managing and restoring aquatic EcologicAl corridors
for migratory fiSh species in the danUbe RivEr baSin

Jesetrovke in druge vrste migratornih rib predstavljajo zgodovinsko, ekonomsko in naravno dediščino podonavja, hkrati pa so pokazatelji ekološkega stanja vodnih ekosistemov in delovanja ekoloških koridorjev. Zaradi prekomernega ribolova, onesnaženja, uničenja habitatov in motenj na migracijskih poteh so njihove populacije po vsem svetu močno prizadete.

Glavni namen projekta je zagotoviti obstoj jesetrovk v Podonavju. Kot edini partner iz Slovenije smo v Zavodu Revivo zadolženi za izvajanje vseh projektnih aktivnosti na izbranih pilotnih območjih v Sloveniji, in sicer na Spodnji Savi ter na Muri. S projektom MEASURES bomo utrli pot za vzpostavitev ekoloških koridorjev preko prepoznavanja ključnih habitatov in vzpostavitvijo začetnih varstvenih ukrepov vzdolž reke Donave ter njenih glavnih pritokov.


Spletna stran projekta
Nature Based Solutions

NAIAD

NAture Insurance: Assessment and Demonstration

S projektom NAIAD smo skupaj z 22 partnerji iz 10 držav uspešno kandidirali na največjem raziskovalnem evropskem razpisu Horizont 2020. V projektu smo z razvojem shem zavarovanja premoženja pred poplavami slovenski javnosti in stroki predstavili najnovejše rešitve protipoplavne varnosti, ki temeljijo na naravi (NBS) ter tako sočasno ponudili finančno učinkovite ukrepe za izboljšanje poplavne varnosti, stanja okolja ter drugih, tudi socio-ekonomskih ekosistemskih uslug na porečju Glinščice.
V projektu smo analizirali, razvili in uporabili t.i. “naravne zavarovalniške sheme” na 7 demonstracijskih lokacijah v Evropi. Kot demonstracijsko območje v Sloveniji je bilo izbrano porečje Glinščice. Vsi zainteresirani deležniki porečja (MOL, prebivalci, kmetje, civilne iniciative, društva, podjetja, vladne organizacije, zavarovalnice,…) so s svojimi predlogi sooblikovali načrt razvoja porečja v vseh fazah njegovega nastanka.Spletna stran projekta

Logotip projekta STREAM

STREAM

STrengthening REgional cooperation in the Area of fisheries biological data collection in the Mediterranean and Black Sea

Tudi za morske ribe in njihovo okolje skrbimo, in sicer tokrat v okviru projekta STREAM, v katerem smo izboljšali sodelovanje mediteranskih držav na področju zbiranja bioloških podatkov na področju ribištva. Prekomeren morski ribolov namreč lahko prepogosto povzroči prelov ciljnih ribolovnih vrst in jih s tem pripelje na rob izumrtja. Ustrezno upravljanje je mogoče le v sodelovanju vseh ribolovnih držav in ob poznavanju ekoloških značilnosti vseh prizadetih vrst.

EVREKA II

Ekološko izobražeVanje na poREčju KAmniške Bistrice

Projekt EVREKA II je bilo nadaljevanje uspešno izvedenega projekta EVREKA, ki smo ga med 2020 in 2021 izvajali na območju LAS Za mesto in Vas. Izpopolnjene ozaveščevalne in izobraževalne aktivnosti smo skupaj z OŠ Mengeš predstavljali vse širšemu krogu zainteresiranih ljudi in jim razširili znanje o vodnih ekosistemih in predstavili potrebo za njihovo zaščito.

Spletna stran projekta
logotipi

EVREKA

Ekološko izobražeVanje na poREčju KAmniške Bistrice

Projekt smo izvedli z namenom dviga ozaveščenosti prebivalcev LAS o pomenu ohranjanja narave, s čimer smo dosegli premik v zavesti ljudi, da ohranjanje narave ni naloga peščice strokovnjakov, temveč odgovornost vsakega posameznika. S tem smo naredili prvi korak k dolgoročnemu ohranjanju in izboljšanju kakovosti voda in degradiranih naravnih območij ter posledično zavarovanih vrst in njihovih habitatov (renaturaciji). Z izvajanjem različnih delavnic v naravi smo pri udeležencih spodbudili prepletanje zdravega in aktivnega življenjskega sloga s trajnostnim načinom življenja ter povečali pestrost in izboljšali kakovost storitev na območju LAS.

Spletna stran projekta


Sledenje postrvem z anteno na Kanomljici

Vedenjska raziskava soške postrvi in šarenke

Mednarodna skupina raziskovalcev je v sodelovanju z RD Idrija primerjala vedenje gojenih soških postrvi in šarenk v reki Idrijci z uporabo telemetrije. Terenski del projekta je uspešno za nami, zimski čas pa izkoriščamo za obdelavo podatov. Celoten projekt je bil izveden prosotovljno, oziroma z uporabo lastnih sredstev udeležencev. Z vašimi donacijami lahko zagotovite, da bi takšne in podobne projekte lahko izvajali tudi v prihodnosti.


Experiment

Kontakt

Na nas se lahko obrnete preko navadne ali elektronske pošte, telefona ali pa izpolnite spodnji obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Zavod za ihtiološke in ekološke raziskave
Šmartno 172
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Slovenija

Zavod za ihtiološke in ekološke raziskave
Poslovna enota Ljubljana
Staretova ulica 1
1233 Dob
Slovenija

Tel.: 040 473 597
email: revivo@ozivimo.si
ID za DDV: SI 50862081
Matična številka: 6951287000
TRR: SI56 1010 0005 4739 714
Račun odprt pri banki: Intesa Sanpaolo Bank (Banka Koper)